Kulturarv i Nutid

är ett utvecklingsprojekt inom ramen för POMO+ under programperioden år 2000-2006.
Projektägare: Korsholms vuxeninstitut

 

Bakgrund

Den kunskap som äldre och personer aktiva inom hembygds- föreningar har vill vi kunna fånga upp och förmedla vidare. Trots försök att få yngre generationer intresserade av hembygdens kulturarv saknas ett sätt att förmedla kunskapen på ett lättillgängligt sätt.

 

Målsättning

Målsättningen med projektet var att göra nio filmer, vardera ca tolv till femton minuter långa samlade på en gemensam DVD, samt en hemsida för Korsholms hembygdsföreningar och museer. Filmerna ska visa museernas föremål och dess användning i sin rätta miljö och på så sätt tillgängliggöra vårt lokala kulturarv för en större skara människor. Samtidigt skapas en hemsida där de enskilda museerna har möjligheten att profilera sig.

 

Resultat

Nio filmer fördelade på två DVD-skivor är resultatet av ett gott samarbete mellan hembygdsmuseer och -föreningar, Korsholms vuxeninstitut och Vediamo TV & video production.
Hemsidan är publicerad med sponsring av Svenska Kulturfonden i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbundet r.f. och Kulturhuset.

 

Medverkade

I projektet har nio hembygdsföreningar och -museer i korsholm medverkat.

 

Finansiärer

  • TE-centralen
  • Svenska kulturfonden
  • Aktiastiftelsen i Korsholm