Välkommen till Granösunds fiskeläge

Till filmen Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Granösunds fiskeläge ger en bild av livet i skärgården under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på fiske, säljakt, jordbruk och hantverk. På området finns tio gamla byggnader.

I säljaktshuset kan du bekanta dig med den utrustning som säljägarna behövde under den flera veckor långa fångstresan ute bland Bottenvikens isar. I båthuset hittar du båtar och fiskredskap som strömmingsfiskaren använde i sitt arbete långt ute på öppna havet. I fiskarbastun kan du se hur fiskarna bodde under sin vistelse vid fiskeläget och i salthuset får du veta hur fångsten togs om hand när skötarna bärgats.

På området finns dessutom en sytningsstuga från 1800-talet, ett uthus med matbod och vedlider, en snickarbod, ett fähus, en strandbod, ett loft och en utställningshall. Alla gamla byggnader är flyttade till området från olika ställen i skärgården och de är alla inredda så autentiskt som möjligt med föremål som ursprungligen stått i liknande miljöer.

 

Föreningens

Ordförande  Maj-Len Vestergård  0500 364795

 

E-mail: replot.hembygdsforening@korsholmsskargard.fi