Välkommen till Stundars

Till filmen

Stundars museum och kulturcentrum, beläget i Solf by i Korsholm, fick sin början på 1930-talet då folkskolläraren Gunnar Rosenholm grundade en museiförening i Solf. Idag består friluftsmuseet av dryga 60 byggnader flyttade från byar i Korsholm och trakten kring Vasa. Museibyggnaderna och -föremålen visar hur man levde i en österbottnisk by kring sekelskiftet 1900. På Stundars finns en bondgård, lanthandel, byskola och många hantverksverkstäder och backstugor.
På Stundars arrangeras olika evenemang och skräddarsydda program året om